JÄRKEEN PERUSTUVAA TURVAPAIKKAPOLITIIKKAA

Viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet, että turvapaikkapolitiikassamme on tehty mitä ilmeisimmin virheitä. Se on myönnettävä. Pääosin samat virheet on toki tehty EU-tasollakin. Nyt ei kuitenkaan ole poliittisen nokittelun, vaan tekojen aika. Tässä on mahdollisuus laajaan puolueiden väliseen yhteistyöhön. Jatkossa meidän pitää ottaa tosissaan ne eurooppalaiset ajatukset, jossa turvaa hakevat ovat ensin yhdessä tai muutamassa paikassa, siellä analysoidaan turvan tarve ja sitten jokainen EU-maa hoitaa osuutensa. EU:n alueelle pääsemisen edellytys on siten hyväksytty turvapaikkahakemus.Täysin mahdoton ajatus jatkossa on nykyinen malli, jossa jokaisella rajalla sisäänpääsyyn riittää ilmoitus, että tarvitsee turvaa. Ne ihmiset, jotka tulevat maahamme turvapaikanhakijoina, tarvitsevat vaativamman ja sitä kautta onnistuneemman kotoutuksen. Kotouttamisen onnistumisen varmistamisenkannalta olisi ilmeisesti hyvä, että maahan voitaisiin ottaa samalla kertaa koko ydinperhe. Puoliso ja lapset pitävät miehetkin kurissa ja nuhteessa. Toinen tärkeä asia on pystyä tarjoamaan turvapaikan meiltä saaneille työpaikka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. EU:sta löytyy hyviä esimerkkejä siitä, että maahanmuuttaja voidaan alkuvaiheessa työllistää tes-tasoa alemmalla palkalla. Ei tämä ajattelutapa vie työtä suomalaisilta, koska kieli- ja osaamistaso on niin erilainen. Voisiko tämä olla mahdollista meillä? Mahdollisimman sujuva ja onnistunut kotoutuminen on parasta rikollisuuden ennalta ehkäisyä turvapaikanhakijoiden suhteen. Mutta mikäli turvapaikanhakija ei toimi Suomen lakien mukaan ja syyllistyy rikoksiin, hän ei ole oikeutettu olemaan Suomessa. Kaikkien pitää tämä ymmärtää. Siksi meidän tulee tehdä viipymättä asianmukainen riskianalyysi kohdistuen erityisesti Suomessa käännytystä tai karkotusta odottaviin ulkomaalaisiin. Turvapaikan hakuprosessia ja kielteisten päätösten toimeenpanoa on nopeutettava erityisesti edellä mainittuun riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla. Suurin yksittäinen ongelma tehokkaiden käännytysten ja karkotusten toimenpanossa on se, etteivät kaikki maat ole suostuneet ottamaan vastaan täten Suomesta poistettavia kansalaisiaan. Tämän asiantilan nopeaksi muuttamiseksi tarvitsemme tehokasta diplomatiaa ja muita ulkopoliittisia keinoja. Poliisien määrän lisääminen on useimmiten tarjottu ns. klassikkoratkaisu. Se voidaan Suomessa konkreettisesti toteuttaa kuitenkin vain noin 4-5 vuodessa poliisikoulutuksen pituudesta johtuen eli nopeaa apua ei siitä keinosta ole valitettavasti löydettävissä. Tämä keino ei myöskään pureudu edessämme olevien ongelmien juurisyihin, vaikka kannatankin poliisien määrän lisäämistä. Lopuksi meidän tulee pitää tiukasti erillään suojeluperusteinen ja osaamispohjainen maahanmuutto. Niinä ei pidä sekoittaa keskenään. Nyt puheena olevat rikosriskit eivät mitenkään kohdistu osaamispohjaiseen maahanmuuttoon. Osaajia tämä maa tarvitsee, sekä kotimaasta että ulkomailta.
Please follow and like us: